Əsas səhifə Граматика на съвременния български книжовен език. В три тома. Том II. Морфология

Граматика на съвременния български книжовен език. В три тома. Том II. Морфология

, ,
0 / 5.0
0 comments
Bu kitabı nə dərəcədə bəyəndiniz?
Yüklənmiş faylın keyfiyyəti necədir?
Kitabın keyfiyyətini qiymətləndirə bilmək üçün onu yükləyin
Yüklənmiş faylların keyfiyyəti necədir?
София: Издателство на българската академия на науките, 1983 — 510 с.Съдържание
Наклонение на глагола. Предлог
Образуване на сложни съществителни имена
Образуване на глаголи чрез представки (префиксация), Залог на глагола, Вид на глагола, Начини на глаголното действие
Съюз
Образуване на глаголи чрез наставки (суфиксация), Класифика­ция на глаголите по основата на минало свършено време
Нелични форми на глагола
Числително име, Наречие, Междуметие
Време на глагола
Граматика, Предмет и задачи на граматиката, Видове грама­тики, Морфология, Дума и нейното значение, Строеж на думата, Слово­образуване, Обща характеристика на морфологичната система на съвремен­ния български език, Съществително име (без образуване на сложни съще­ствителни), Прилагателно име, Местоимение, Видове глаголи, Лице на глагола, Число на глагола
Kateqoriyalar:
Dil:
bulgarian
Fayl:
PDF, 34.67 MB
IPFS CID:
QmYt18MLYYuMdGYRAFXcpSHW8aVY1HRFXJh3KzNxRxBrfx
 
 
IPFS CID blake2b:
bafykbzacedm3hxvt4a2aev3k3mcxkslm7bkvms6xkryflfyspcdbbpcbmrs7m
bulgarian0

Biliklər aləminə səyahətinizi başlayın! Daha çox imkanlar üçün Önizləmə ilə tanış olun

Açar ifadələr

 

https://bulgarian-books.se